AC&R
Philippe Sarfati

Expert en partner in intellectueel eigendom en mediarecht

Wij zijn AC&R, 'Advocates for Creativity and Reputation'. AC&R is een Amsterdams advocatenkantoor met een proces- en adviespraktijk op de gebieden van media, merken, auteursrechten en productvormgeving.

Profiel

Het grootste deel van ons werk verrichten wij voor grote mediabedrijven en merkhouders. Wij combineren dit graag met werk voor culturele instellingen, creatieven en opkomende vernieuwers. We hebben de capaciteit om zaken te behandelen, hoe complex ze ook worden.

Aanpak

Wij zijn toegankelijk en oprecht. Wij werken in kleine teams, samengesteld op basis van ervaring en kostenoverwegingen. Ons streven is een effectieve vertaler te zijn van het recht voor onze cliënten en van de belangen van onze cliënten voor de rechter.

Aanbevelingen

 • Legal 500

  Hofhuis Alkema Groen en Le Poole Bekema zijn aanbevolen in 'Tier 1' respectievelijk 'Tier 2' voor 'Intellectual Property: Trademarks, Copyrights and Design Rights'. Beide kantoren zijn ook aanbevolen voor 'Media and Entertainment'.

  "The team respond quickly with detailed but practical advice. They are extremely nice to deal with."

  "Very solution-driven and a delight to work with!"

 • WTR 1000

  Hofhuis Alkema Groen en Le Poole Bekema worden beide aanbevolen in de WTR 1000, met Hofhuis Alkema Groen in de 'Gold Tier'.

  “A standout boutique with very smart lawyers who do exceptional work and have accomplished great things in their time”

 • Chambers & Partners

  Hofhuis Alkema Groen en Le Poole Bekema zijn beide aanbevolen voor 'Intellectual Property: General - Mostly Trade Mark/Copyright', met Hofhuis Alkema Groen in 'Band 2'. Le Poole Bekema wordt ook aanbevolen voor 'TMT: Media', in 'Band 2'.

 • Media Law International

  Le Poole Bekema en Hofhuis Alkema Groen zijn beide aanbevolen door Media Law International, met Le Poole Bekema in 'Tier 1'.

  “The Lawyers are highly reputed for their legal expertise and insight, as well as industry dedication.”

AC&R is een fusie van Le Poole Bekema en Hofhuis Alkema Groen. Beide kantoren worden door alle toonaangevende gidsen aanbevolen.

Expertise

 • Media
 • Merken
 • Auteursrecht
 • Vormgeving
 • Persoonlijk-
  heidsrechten
 • Collectieve
  beheersorganisaties
 • Databanken-
  recht
 • Naburige
  rechten
 • TV formats
 • Plagiaat
 • Sociale media
 • Characters
 • Informatie-
  recht
 • Entertainment-
  recht
 • Reclame-
  recht
 • Vergelijkende
  reclame
 • Onrechtmatige
  perspublicaties
 • Reputatie-
  management
 • Titels
 • Toegepaste
  kunst
 • Trade dress
 • Modellenrecht
 • Slaafse
  nabootsing
 • Vorm- en
  positiemerken
 • Namaak
 • Parallel-
  handel
 • Nietigheid en
  verval
 • Domein-
  namen
 • Handels-
  namen
 • Overeen-
  stemmende
  tekens
 • Verwijzend
  merkgebruik
 • Media

 • Merken

 • Auteursrecht

 • Vormgeving

 • Zondag Ontwikkeling / AD

  Zondag Ontwikkeling / AD

  Vonnis van Rechtbank Rotterdam waarin een publicatie in het AD Utrecht onrechtmatig werd bevonden.

 • Telegraaf / Misdaadjournalist

  Telegraaf / Misdaadjournalist

  Vonnis van Rechtbank Amsterdam over de rechtmatigheid van een artikel waarin werd bericht over het lekken van staatsgeheime AIVD-stukken.

 • Telegraaf / Genomineerde Joke Smitprijs

  Telegraaf / Genomineerde Joke Smitprijs

  Vonnis van Rechtbank Amsterdam over de rechtmatigheid van een nieuwsartikel over beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door een genomineerde van de Joke Smit-prijs.

 • Arla / Stichting even geen vlees

  Arla / Stichting even geen vlees

  Oordeel van het College van Beroep van de RCC met betrekking tot de reclame-uiting “klimaatneutraal” op de verpakking van zuivelproducten.

 • CoBO / Bos Bros.

  CoBO / Bos Bros.

  Vonnis van Rechtbank Amsterdam over de nakoming van een co-financieringsovereenkomsten met betrekking tot de speelfilms Minoes, Pluk van de Petteflet, Abeltje and Ja Zuster Nee Zuster.

 • GS Media / Sanoma

  GS Media / Sanoma

  Arrest van de Hoge Raad over de juridische status van het aanbieden van hyperlinks naar content die zonder toestemming van de rechthebbende op internet is geplaatst.

 • Anne Frank Fonds / Anne Frank Stichting

  Anne Frank Fonds / Anne Frank Stichting

  Vonnis van Rechtbank Amsterdam over de territorialiteit van het internet en de verplichtingen die uit het openbaarmakingsrecht voortvloeien bij gebruik van geolocatiesoftware.

 • SEKAM / de Staat

  SEKAM / de Staat

  Vonnis van Rechtbank Den Haag met betrekking tot een Collectieve actie van filmproducenten tegen de Staat over uitingen van de verantwoordelijk bewindspersoon over downloaden uit illegale bron en ontoereikend handhavingskader.

 • AMP / SENA

  AMP / SENA

  Arrest van de Hoge Raad over de verplichting van SENA om te reparteren op basis van daadwerkelijk gebruik.

 • ABMD / Buma

  ABMD / Buma

  Arrest van Gerechtshof Amsterdam over de verplichting van collectieve beheersorganisaties handhavend op te treden tegen gebruik van consumenten streamingdiensten in restaurants en bars.

 • Dell and HP / Thuiskopie

  Dell and HP / Thuiskopie

  Arrest van Gerechtshof Den Haag over de juridische status van muziek en video-downloads binnen abonnementsdiensten zoals Spotify en Netflix en over de juridische status van privékopieën in de Cloud.

 • Stobi / De Thuiskopie & Staat

  Stobi / De Thuiskopie & Staat

  Vonnis van Rechtbank Den Haag in een collectieve actie van alle importeurs van blanco media waarin alle privékopieheffingen van 2003 t/m 2015 onrechtmatig werden verklaard.

 • Vincent TV / Eiseres

  Vincent TV / Eiseres

  Vonnis van Rechtbank Amsterdam met betrekking tot de auteursrechten op een succesvol televisieformat.

 • Facebook / PvH

  Facebook / PvH

  Vonnis van Rechtbank Amsterdam over de verplichtingen van Facebook met betrekking tot advertenties op haar platform waarmee inbreuk wordt gemaakt op merk- en auteursrechten van Tommy Hilfiger.

 • Superman / Superbrains

  Superman / Superbrains

  Beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO waarin een merkdepot voor een imitatie van de iconische S van Superman wordt geweigerd.

 • Easycosmetic / Coty

  Easycosmetic / Coty

  Arrest van Gerechtshof Den Haag over het gebruik van merken bij het adverteren voor de wederverkoop van producten waarop de merkenrechten zijn uitgeput.

 • Novagraaf / Nova Holding

  Novagraaf / Nova Holding

  Arrest van het Benelux Gerechtshof (Tweede Kamer) in een hogere voorziening van een oppositieprocedure tussen twee juridische dienstverleners.

 • Goud / Van Goud

  Goud / Van Goud

  Arrest van Gerechtshof Den Haag over verwarringsgevaar bij gebruik van overeenstemmende handelsnamen door twee advocatenkantoren.

 • Red Bull / IstanBull

  Red Bull / IstanBull

  Vonnis van Rechtbank Den Haag over het gebruik van een naam voor een steakhouse met nadruk op het element Bull en de afbeelding van een rode stier als logo.

 • Unilever / Technopharma

  Unilever / Technopharma

  Arrest van Gerechtshof Den Haag over inbreuk op een van de wereldwijde merken op het gebied van verzorgingsproducten van Unilever.

 • LB11 / Hennessy

  LB11 / Hennessy

  Arrest van de HR over de uitputting van merkrechten ten aanzien van waren die afgeleverd zijn in de EU met als oogmerk om naar buiten de EU geëxporteerd te worden.

 • Volvo / GTPS

  Volvo / GTPS

  Handhavingsmaatregelen na eerder bewijsbeslag bij een handelaar in reparatie-onderdelen die namaakversies van filters voor trucks verkocht.

 • Blauwe voorband Swapfiets

  Blauwe voorband Swapfiets

  Registratie door het EUIPO op basis van intrinsiek onderscheidend vermogen van een positiemerk voor de dienst van het aanbieden van fietsen op basis van een abonnement.

 • Dr. Martens / Van Haren

  Dr. Martens / Van Haren

  Arrest van Gerechtshof Den Haag over de geldigheid en beschermingsomvang van het gele stiksel van Dr. Martens

 • Louboutin / Van Haren

  Louboutin / Van Haren

  Arrest van het HvJ over of merken waarvan een kleur onderdeel uitmaakt geacht kunnen worden uitsluitend te bestaan uit een vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft.

 • Airwair / Van Haren

  Airwair / Van Haren

  Arrest van Gerechtshof Den Haag over slaafse nabootsing van de beroemde Dr. Martens 1460 door schoenenketen Van Haren.

 • Dr. Martens / Topshop

  Dr. Martens / Topshop

  Vonnis van Rechtbank Den Haag waarin de auteursrechtelijke bescherming van de JADON laars bevestigd wordt en een imitatie inbreukmakend wordt geoordeeld.

 • Quist / Evides

  Quist / Evides

  Vonnis van Rechtbank Rotterdam over de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van de bekende Nederlandse architect Wim Quist ten aanzien van een van zijn kenmerkende gebouwen.

 • Verheijen / Naturalis

  Verheijen / Naturalis

  Vonnis van Rechtbank Den Haag waarin op basis van persoonlijkheidsrechten een bouwstop wordt bevolen voor de €200mio uitbreiding van Naturalis.

 • AMC / Eiseres

  AMC / Eiseres

  Arrest van Gerechtshof Amsterdam met betrekking tot auteurschap en plagiaat in wetenschappelijk onderzoek.

 • Ryanair / PR Aviation

  Ryanair / PR Aviation

  Arrest van Gerechtsof Den Haag over of het gebruik van gegevens in een databank die geen bescherming geniet op grond van de Databankenrichtlijn, alsnog beperkt kan worden op grond van contractuele overeenstemming.

Team

 • A Advocaat
 • O Ondersteuning

Neem contact met ons op.

info@acr.amsterdam