Rutger de Beer

Thomas Manneke

Rutger is een ervaren procesadvocaat. Hij is gespecialiseerd in ‘soft IP’, in het bijzonder op het gebied van merken, auteursrecht, modellen, oneerlijke mededinging en handelsnamen.

A Advocaat

Profiel

Rutger behaalde in 2015 zijn master Informatierecht aan het Instituut voor Informatierecht (IVIR) van de Universiteit van Amsterdam. Ook studeerde hij aan de Universiteit van Kopenhagen (Københavns Universitet).

Rutger is sinds 2016 advocaat. Sindsdien heeft hij gewerkt voor advocatenkantoren die actief zijn in de top van de Nederlandse IE-markt. Rutger heeft een sterke focus op (internationale aspecten van) procesvoering en houdt zich regelmatig bezig met bewijsbeslag en andere bewarende maatregelen. Cliënten waarderen Rutgers expertise en strategische aanpak om hun belangen te behartigen.

Naast zijn werk voor cliënten schrijft Rutger graag artikelen over het soft IP voor (inter)nationale tijdschriften.

Representatieve zaken

 • MERKBESCHERMING VAN DE NAAM VAN EEN BEROEMDHEID

  EU-breed verbod in kort geding voor Yoko Ono Lennon tegen een Poolse fabrikant van ‘John Lemon’ frisdrank.

 • BESCHERMING VAN VORMGEVING

  Beschermingsmaatregelen en verbodsprocedure voor Secrid tegen concurrenten die namaakportefeuilles verkopen.

 • GRENSOVERSCHRIJDEND VERBOD EN BELANGENAFWEGING

  EU-breed verbod in kort geding voor een Italiaanse merkhouder tegen een Duitse fabrikant.

 • GRENSOVERSCHRIJDEND VERBOD TEGEN CHINESE FABRIKANT

  EU-breed verbod in kort geding voor een Nederlands bedrijf tegen een Chinese fabrikant op basis van een geregistreerd model.

 • CONTRACTUEEL GESCHIL OVER SOFTWAREONTWIKKELING

  Vertegenwoordiging van een softwareontwikkelaar in een geschil over onder meer de eigendom van software.

 • GESCHIL OVER MERKINBREUK

  Vertegenwoordiging van een veilingwebsite in een geschil over merkinbreuk.

 • GESCHIL OVER INBREUK OP HANDELSNAAM

  Bijstaan van een gedaagde in een geschil over handelsnaaminbreuk.

 • GESCHIL OVER DE EIGENDOM VAN EEN TELEVISIEFORMAT

  Vertegenwoordiging van een verweerder in een geschil over onder meer de eigendom van een televisieformaat.

Beroepsverenigingen

 • BMM • Benelux Vereniging voor Merken en Modellen

 • AIPPI • Internationale vereniging voor de bescherming van de intellectuele eigendom

Publicaties

 • ONEERLIJKE MEDEDINGING

  ‘Overzicht oneerlijke concurrentie en slaafse nabootsing in 2020’, BIE 2021.

 • ONEERLIJKE MEDEDINGING

  ‘Overzicht oneerlijke concurrentie en slaafse nabootsing in 2019’, BIE 2020.

 • AUTEURSRECHT

  ‘Overview of EU and national copyright case law’, (met L.E. Fresco en R.J.F. Grijpink, in het Engels), Kluwer IP Law Smart Charts 2018.

 • HANDELSNAMEN EN DOMEINNAMEN

  ‘Overzicht handelsnaam- en domeinnaamrechtspraak 2018’, BIE 2019.

 • HANDELSNAMEN EN DOMEINNAMEN

  ‘Overzicht handelsnaam- en domeinnaamrechtspraak 2017’, BIE 2018.

 • AUTEURSRECHT EN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

  ‘Auteursrechtelijke kwesties in het voorstel tot wijziging van de Vrijheidswet’, (met prof. M. van Eechoud en A. de Leeuw) AMI 2015.

 • MERKENRECHT

  ‘Terugblik Merkenrecht 2022–2023’, (met J. Visser), BIE 2023.

Registratie

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Rutger de Beer ‘Intellectueel eigendomsrecht’ geregistreerd als zijn rechtsgebied. Op grond van deze registratie is Rutger verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Team

 • A Advocaat
 • O Ondersteuning

Neem contact met ons op.

info@acr.amsterdam